Ga naar content

Disclaimer

NatureScanner.nl (onderdeel van WebScanner) doet er alles aan om de informatie op deze website zo up-to-date mogelijk te houden. Wij stellen alles in het werk om betrouwbare en correcte prijzen en productinformatie van reisorganisaties, touroperators, luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders of bedrijven weer te geven.

Voorwaarden Prijsvragen

 • De prijs is niet uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • Bij afgelasting kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort of coronapas is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn. Bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.
 • De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan Naturescanner gericht worden.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen sponsors). 
 • Intermediair

  NatureScanner fungeert als intermediair en verkoopt dus geen producten/diensten die eigendom zijn van NatureScanner. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen bezoekers en aanbieders liggen niet bij NatureScanner.

  NatureScanner kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade die ontstaan is door het niet, of te laat, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere oorzaken. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen door NatureScanner.nl is uw volledige, eigen verantwoordelijkheid. NatureScanner heeft geen invloed op de content van doorgelinkte websites, waardoor NatureScanner logischerwijs hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

  Het kan gebeuren dat de informatie die voorkomt op deze site niet overeenkomt met de realiteit. Dit kan o.a. het gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of door het feit dat de aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering. Wij kunnen geen garantie verstrekken over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van de informatie op onze site.

  Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. NatureScanner.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Wij raden aan de privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen.

  Tips, links en foto’s

  Hoewel alle toevoegingen zorgvuldig gescreend worden voordat deze geplaatst worden, kan het desondanks gebeuren dat sites en of tips met kwetsende of discriminerende uitlatingen op de site geplaatst dan wel gelinkt worden. NatureScanner heeft het recht te allen tijde de links en of toegevoegde tips te verwijderen. Het is niet toegestaan tips te publiceren met een politieke of religieuze achtergrond.

  NatureScanner kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gepubliceerde tips. Een groot deel van de tips wordt geplaatst door bezoekers, reporters en derde partijen. Geen van deze partijen (freelancers / reporters etc.) kan aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade als gevolg van deze informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

  Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk de toegevoegde tips screenen kunnen wij inbreuk op copyrights niet voorkomen. Bent u van mening dat er inbreuk is gedaan op uw rechten, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan ons. Na overleg zal de geplaatste content gewijzigd dan wel verwijderd worden. Klik hier voor ons contactformulier.

  Op de website worden foto's gebruikt die mogelijk reeds op Internet circuleren. Voor zover wij weten zijn alle foto's rechtmatig eigendom van diegene die ze heeft geplaatst, of verkregen via ons abonnement op Shutterstock. Mocht u zichzelf als de intellectuele eigenaar van een afbeelding beschouwen en bezwaar maken tegen het gebruik van een afbeelding, neem dan contact met ons op. Wij zullen de afbeelding dan in overleg met jou vervangen, verwijderen of een correcte bronvermelding plaatsen.

  Alle afbeeldingen, video's, teksten en ander materiaal wat door derden op de website is geplaatst, zij het bloggers, personeel of anderen, is eigendom van Naturescanner vanaf het moment dat het gedeeld is door diegene op de site en kan niet teruggevorderd worden.

  Help ons onze website up to date te houden en informeer ons over eventuele fouten via het contactformulier! Alle suggesties en tips zijn ons zeer welkom.

  Suggesties en klachten

  Heb je suggesties voor ons of een klacht voor de redactie; neem dan contact met ons op via het contactformulier.

  Copyright ©

  Alle natuurinformatie op deze site is met copyright © beschermd. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf toestemming te hebben gehad WebScanner / NatureScanner.nl.

  Onontdekte plekjes en leuke aanbiedingen voor overnachtingen en vakanties in de natuur!