Ga naar content

Donaudelta

Reis met ons mee naar de Donaudelta, de tweede grootste rivierdelta van Europa. De delta staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en bevindt zich grotendeels in Roemenië en een kleiner gedeelte ligt in Oekraïne. Hieronder een reisverslag van Blue Elephant, aanbieder van natuur- en vogelreizen in de Donaudelta.

Vogels in Roemenië

De Donaudelta is een van de beste plekken in Roemenië om vogels te observeren. Diverse reisorganisaties bieden een reis naar de Donaudelta waarbij genieten van natuur en vogels volop centraal staat.

In het Biosfeerreservaat werden ruim 300 soorten geteld. Onder de broedvogels tref je de dwergaalscholver, roze pelikaan, kroeskoppelikaan, ralreiger, purperreiger, zwarte ibis, roodpootval, plevieren, kluten, sterns en scharrelaars. In de wintermaanden wordt de Delta bezocht door verscheidene (sommige zeldzame) ganzen en pijlstaarten. Bron Wikipedia.

De Donaudelta en de Dobroedsja

Een vaartocht van dagen
Lekker een beetje achteroverliggend op het dek van de hotelboot en omhoog kijken naar wel 500 witte pelikanen, die op de thermiek omhoog schroeven. Ze worden snel kleiner. Er is dus veel thermiek door het warme weer. Als ze hoog genoeg zijn, glijden ze pijlsnel weg richting de broedkolonies om de jongen te voeren.

Een prachtige ervaring die versterkt wordt door het onophoudelijke zingen van de talloze grote karekieten in de rietvelden. Welkom op een reis naar de Donaudelta, een enorm natuurgebied in Roemenië, waar vele vogels talrijk zijn die elders in Europa moeilijke tijden doormaken. Vanuit de stad Tulcea trek je de delta in met een hotelboot, zodat je telkens overnacht op een mooie plek in de natuur.

Een kleine boot, die groot genoeg is voor een groep, maakt dagtochtjes in kleine kanalen en naar moeilijk bereikbare, maar o zo mooie meren.

Vogels in de DonaudeltaDeel op Pinterest

De delta is een afwisseling van rietvelden, wilgen- en populierenbossen, smalle en brede kanalen en grote en kleine meren. De meeste wateren zijn niet diep en zeer rijk aan vis. In voedselrijke troebele wateren vind je futen en in de kristalheldere afgelegen wateren roodhalsfuten. Watertjes met veel begroeiing van waterlelies en waternoot hebben vaak broedkolonies van witwangstern en witvleugelstern.

De Donaudelta herbergt onvoorstelbare aantallen van ralreiger, kwak, dwergaalscholver, ijsvogel, baardmannetje, buidelmees, scharrelaar, boomvalk en vele anderen. Van sommige soorten zijn de aantallen niet groot, maar wel erg belangrijk voor het voortbestaan, zoals de zeearend en de kroeskoppelikaan.

De delta is een afwisseling van meren, kanalen en rietvelden. Maar er zijn ook hoger gelegen delen, zandige rivierduinen, begroeid met bossen en ook in gebruik als moestuin, akker en weide. Op deze rivierduinen, grinduls geheten, liggen de weinige dorpjes. Hier vinden we ooievaarsnesten, soms met Spaanse mussen die als onderhuurders hun nest bouwen tussen de takken van het ooievaarsnest.

In de dorpjes broeden vale spotvogels en grijskopspechten, maar meer nog ademen deze dorpjes een sfeer van het verleden. Ieder huis is een boerderij met stal met vee, kippen en ganzen én boerenzwaluwen. Een grote intensief onderhouden moestuin met boomgaard en vaak ook druiven voor de zelf te maken wijn hoort bij elk huis. De zelfvoorziening is erg groot.

Achter de dorpjes liggen de weidegronden die het best te vergelijken zijn met onze open duingebieden. Je vindt er grielen, kleine klapekster, grauwe klauwier, ortolaan, paapje, ransuilen en kleine kolonies roodpootvalken. Deze gebieden zijn heel rijk aan allerlei hagedissen en hebben een zeer boeiende flora. 

Steppen en bossen in de Dobroedsja

Ten zuiden van de delta ligt de Dobroedsja, een voor Europa uniek gebied met steppen, droge kalkheuvels en rijke loofbossen. De balkansperwer, dwergarend, schreeuwarend, sakervalk en arendbuizerd zijn de meest bijzondere roofvogels hier. In de steppegebieden vind je hier zeldzame hagedissen en planten die veel verder in het oosten gewoon zijn.

Maar juist de vogelbevolking is om je vingers bij af te likken met bonte tapuit, kleine klapekster, duinpieper, grauwe gors, vorkstaartplevier, kalanderleeuwerik, kortteenleeuwerik, sperwergrasmus, griel, ortolaan en isabeltapuit. In de bosgebieden maak je een goede kans op het waarnemen van rouwmees, Syrische bonte specht en middelste bonte specht en kleine vliegenvanger. Zo af en toe, maar niet elk jaar zijn er kolonies roze spreeuwen.

Zwarte Zeekust

De Zwarte Zeekust bestaat uit slikvlakten, lagunes, stranden en duinen. In de trektijd zie je in dit gebied in Roemenië bijzonderheden als breedbekstrandloper en poelruiter. De broedtijd is de beste tijd want dan zijn er kolonies vorkstaartplevieren waarin je soms met enige moeite paartjes steppevorkstaartplevieren kunt vinden.

Een bijzonderheid hier is het voorkomen van de veldrietzanger, een van de weinige plekken in Europa waar hij voorkomt.
En langs de kust zie je de echte strandvogels zoals strandplevier, dunbekmeeuw, zwartkopmeeuw en lachstern. Het is aangenaam vogels kijken als het zeewater boven de 20 graden is, de zon schijnt en je alleen op het strand bent.

Reis naar de Donaudelta

Reis jij de komende tijd naar de Donaudelta, tag ons dan in jouw foto's op Instagram. We zijn heel benieuwd naar jouw waarnemingen en foto's.

Veelgestelde vragen

Afbeelding van Kees van Berkel
Geschreven door
Kees van Berkel
Onontdekte plekjes en leuke aanbiedingen voor overnachtingen en vakanties in de natuur!