Ga naar content

Vogels in Letland

Voor Nederlandse vogelaars is een bezoek aan Letland de moeite waard. Het middelste land van de drie Baltische staten is dun bevolkt (ca. 2 miljoen mensen in een land dat 1,5 keer zo groot is als Nederland) en kent een extensief landgebruik. Schone lucht en stilte zijn er gemeen goed. Bovendien zijn hier nog biotopen te vinden die in ons land reeds in de 19e en 20e eeuw verdwenen waren; het is als het ware mogelijk om een reis in de tijd te maken. 

Een reis naar de oerbossen, hoogveen, rivieren en moerassen, zoals die er waarschijnlijk in Nederland hebben uitgezien. Daarnaast ligt Letland op het kruispunt tussen Noord- en Oost- Europa, waardoor de vogelbevolking van alle markten thuis is.

Beste vogelgebieden in Letland

Wat zijn de beste plekken om vogels in Letland te zien? Fokko Erhart vertelt ons meer over een vogelreis naar dit bijzondere land.

1. Bossen in Letland

Ruim 40 procent van het landoppervlakte van Letland bestaat uit bos. Bossen met oude en dode bomen, waardoor het een eldorado is voor spechten. Met gemak kunnen er 7 spechtensoorten gezien worden, waaronder de witrugspecht en drieteenspecht, die hier aan de westgrens van hun verspreiding zitten. Bossen met een rijke ondergroei, waardoor ze prima dekking en voedsel verschaffen voor de in Centraal-Europa lastig te spotten hazelhoen en auerhoen. 

Vogels in Letland
Deel op Pinterest

Wellicht ook te zien in Scandinavië en Centraal-Europa, maar wel het vermelden waard zijn het voorkomen van notenkraker en dwerguil, de kleinste roofvogel van Europa, die krap 20 cm groot is. De bossen van Letland herbergen ook de grootste roofvogelsoort van Europa; de bijna 1 meter grote zeearend, maar ook de middelgrote schreeuwarend vindt er zijn toevlucht.

2. Hoogvenen in Letland

Bij een hoogveen denk je vooral aan planten als veenmosveen, veenpluis of de inspecterende zonnedauw. In Letland worden deze gebieden tevens bevolkt door vogels als de kraanvogel en goudplevier. Op de traditionele baltsplekken is van maart tot in mei de spectaculaire balts van de korhoen te zien en te horen.

3. Cultuurland

De extensief gebruikte weilanden in Letland kennen enorme aantallen van de op wereldschaal bedreigde kwartelkoning. Zo zijn er 30 roepende mannetjes geteld op een 70 hectare groot eiland bij de stad Jelgava. Zeldzamer is de poelsnip die hier aan de zuidoostgrens van zijn verspreidingsgebied zit. Tussen de weilanden liggen bosjes en struwelen die het domein zijn van de in Europa bedreigde Grauwe Klauwier en Roodmus. Soorten die in Letland volop aanwezig zijn. Twee soorten komen hier voor, die verder westelijk zeldzaam worden, namelijk de struikrietzanger en de ook wel in Centraal-Europa voorkomende krekelzanger.

Vogelsoorten Letland
Deel op Pinterest

Her en der in het cultuurland is er de mogelijkheid om typisch zuidelijke vogelsoorten te zien. Wat wellicht vreemd is, omdat dit land dat op dezelfde breedtegraad ligt als zuid Zweden, maar het gevolg is van de warme continentale zomers. Hierbij gaat het om: scharrelaar, hop en bijeneter. Wel zeldzaam, maar niet onmogelijk is een ontmoeting met de slangenarend.

Fokko Erhart - Wildernisfoto.nl.

Veelgestelde vragen

Afbeelding van Fokko Erhart
Geschreven door
Fokko Erhart
Onontdekte plekjes en leuke aanbiedingen voor overnachtingen en vakanties in de natuur!