Ga naar content

Vogels in Finland

Als je aan de natuur in Finland denkt, dan denk je aan stilte, sneeuw, vele meren, venen en eindeloze ongerepte bossen. Ecologisch gezien is Finland de meest westelijke uitloper van de eindeloze taiga. En daar horen de bijzondere diersoorten bij die in die taiga thuishoren. Door de aansluiting met Rusland is er gemakkelijke toegang voor wolven, beren en veelvraten die westwaarts zwerven. Ook sluiten de broedgebieden van veel vogelsoorten naadloos aan.

Vogels en uilen

Daarom zie je er vogelsoorten van de taiga, die ook in Rusland voorkomen maar niet meer in het westelijker gelegen schiereiland, dat Noorwegen en Zweden samen vormen. Voorbeelden van vogels in Finland zijn Noordse boszanger, grauwe fitis, struikrietzanger, blauwstaart, witbandkruisbek en wilgengors.

Gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart
Deel op Pinterest

Blue Elephant (specialist in vogelreizen naar Finland) vertelt ons meer over de dieren en vogels van Finland.

Mooie natuur- en vogelreizen

Vogelgebieden Finland

Waar kan je vogels zien in Finland? Wat zijn de beste vogelgebieden en interessante plaatsen om te bezoeken?

1. Vogels en dieren in de bossen van Finland

Finland is voor een zeer groot deel bebost. Het zijn voornamelijk naaldbossen waar de vogeldichtheid naar Nederlandse maatstaven laag is. Je moet goed zoeken voor de vogels. Deze bossen, de taiga dus, hebben een voor Europa unieke fauna. Hoewel een aantal soorten vogels ook in bergbossen (onder andere de Alpen) voorkomen is de fauna in het noorden soortenrijker. Het meest tot de verbeelding spreken enkele spechten en uilen. Bij de spechten gaat het vooral om de drieteenspecht en in een paar gebieden om de steeds zeldzamer wordende witrugspecht. Deze soort gaat waarschijnlijk achteruit door het intensieve beheer van de bossen, waardoor er te weinig dood hout blijft liggen waar deze specht zijn voedsel zoekt.

De gebieden tegen de grens met Rusland zijn zo ongerept, omdat het lange tijd verboden gebied was. In de wouden van Kuusamo kun je dieren als de veelvraat, wolf, bruine beer, eland, rendier en vliegende eekhoorn vinden.
Finland staat tevens bekend om de uilen, zoals oeraluil, de geheel tot de taiga beperkte sperweruil en laplanduil en verder dwerg- en ruigpootuil. In de omgeving van Oulu, halverwege Finland, zijn goede mogelijkheden om ze te zien. Daarbij moet niet vergeten worden dat roofvogels als havik, sperwer, buizerd en vooral de boomvalk algemeen aanwezig zijn in de Finse bossen.

Eindeloze bossen in Finland
© Naturescanner
Deel op Pinterest

De bossen in het oosten van Finland in de buurt van Kuusamo en Valtavaara zijn bekend om hun zangvogels, zoals taigagaai, bruinkopmees, Noordse boszanger, kleine vliegenvanger, grauwe fitis en blauwstaart. De kans dat je er auerhoen, korhoen en hazelhoen ziet is zeker aanwezig net als haakbek, roodgesterde blauwborst en kemphaan.

2. Vogels bij Finse meren en venen

Finland bestaat uit een complex van wel bijna 190.000 meren en vele moerassen, die in de korte zomertijd een enorme explosie aan bloemen en planten hebben. Ook de dierenwereld heeft in de warme tijd van het jaar een enorme opleving. Finland is het land waar veel bij ons vertrouwde trekvogels broeden.

Finse meren
© Naturescanner
Deel op Pinterest

De meeste vind je in de uitgestrekte venen zoals zwarte ruiter en Temmincks strandloper, grauwe franjepoot, bokje (deze laatste twee vooral in West-Finland), maar ook de meer bijzondere als breedbekstrandloper. Ook velduil, dwergmeeuw, kraanvogel en de echt noordelijke soort moerassneeuwhoen komen in de venen voor.

De vele meren herbergen tal van eenden, zaagbekken, duikers. De populaties van veel vogelsoorten behoren tot de grootste van Europa buiten Rusland, o.a. middelste en grote zaagbek en nonnetje, grote zee-eend en brilduiker. Wilde zwaan en rietgans zijn, behalve in het zuiden op veel Finse meren te vinden als broedvogel.

Finse meren
© Naturescanner
Deel op Pinterest

Ook de populatie van duikers is goed, de roodkeelduiker heeft verspreid over Finland rond de 1100 broedparen, van de parelduiker zijn er meer dan 10 maal zoveel. Van de fuut-achtigen is de kuifduiker voor de meeste bezoekers de meest gewilde soort omdat het de enige is die alleen in Scandinavië broedt, in Finland vooral in het zuiden met twee tot vierduizend broedparen. Dichtbij de meren broedt de visarend. De zeearend vind je vooral aan de Baltische kust en in het noorden; deze neemt in aantal toe en de populatie is een van de grootste van Europa.

3. Vogels in de toendra

De toendra, nog verder noordelijk, zijn de leefgebieden van alpensneeuwhoen, morinelplevier, sneeuw- en ijsgors. In de toendra broeden kleinste jager, rosse grutto en goudplevieren. Maar ook de ruigpootbuizerd en smelleken hebben hier hun belangrijkste broedgebied. Waar de toendra wat bergachtiger is komt in het uiterste noorden een populatie van 25-35 paar giervalken voor. Daarnaast kun je hier smelleken en slechtvalk vinden.

Vogelreis in Finland

Wil je de vogels in Finland met eigen ogen ontdekken en bewonderen, bekijk onze reistips voor een vogelreis in Finland.

Veelgestelde vragen

Afbeelding van Kees van Berkel
Geschreven door
Kees van Berkel
Onontdekte plekjes en leuke aanbiedingen voor overnachtingen en vakanties in de natuur!