Ga naar content

Vogels Lesbos

Lesbos is een van de vele Griekse eilanden voor de westkust van Turkije, en tevens wel een van de grootste en noordelijkste. De natuur op Lesbos is bijzonder mooi, maar in het voorjaar komen de meeste toeristen voor de vogels op Lesbos. Vogelaar Kees van Berkel neemt ons mee op een vogelreis naar het Griekse eiland.

Vogelreis Lesbos

Vogelliefhebbers komen naar Lesbos voor de grote aantallen trekvogels die er korte tijd verblijven. Door de grootte en de gevarieerdheid is er voor veel soorten een goede plek. Niet alleen de trekvogels, maar juist ook de standvogels oefenen een grote aantrekkingskracht uit. 

Er is op Lesbos een grote afwisseling van steeneikenbossen, olijfboomgaarden en droge heuvels, begroeid met natuurlijke maquisvegetatie en akkers en graslanden. De riviermondingen, kwelders, poelen en plassen verrijken zoals overal ook het aantal vogels op Lesbos. In het voorjaar is het op het eiland bovendien nog groen en is het eiland overgoten met bloemen.

Vakantietips

1. Standvogels en zomervogels op Lesbos

Alleen al de overdaad aan vogelsoorten van het oostelijk Middellandse Zeegebied is een weelde met maskerklauwier, rotsklever, Turkse boomklever, de oostelijke vorm van de blonde tapuit, izabeltapuit, Rüppels grasmus, Griekse spotvogel, vale spotvogel, zwartkopgors en bruinkeelortolaan. De Smyrnagors die maar een heel beperkt verspreidingsgebied heeft broedt ook hier. 

vogel op Lesbos
Deel op Pinterest

Los van deze specialiteiten zul je op Lesbos ook in de broedtijd vele mediterrane vogelsoorten kunnen zien, zoals baardgrasmus, kleine zwartkop, grote groepen Spaanse mussen, rosse waaierstaart en dwergooruil. Andere uilen waar je een goede kans op maakt zijn steenuil, die je gemakkelijk ziet overdag en kerkuil, veel minder gemakkelijk overdag. Een vaste bewoner van het eiland is de fraaie arendbuizerd. Wat je zeker zult zien en vooral ook horen tijdens een vogelreis op Lesbos zijn de bijeneters, die in groepen foerageren en altijd hun kenmerkende roep laten horen.

2. Trekvogels op Lesbos

De periode april en mei is meestal, het is altijd een beetje weersafhankelijk, de beste tijd voor een natuurvakantie op Lesbos. Tenminste als je graag de spectaculaire trek wilt beleven van vele soorten doortrekkers, bijna allemaal vogelsoorten die iedereen graag wil zien.

Talloze roodpootvalken trekken door onderweg naar hun enorme broedkolonies in Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook zwarte ooievaar (de witte komen februari al langs), zwarte ibis, kwak, slangenarend zie je soms met grote aantallen langskomen. Maar soms zijn ze er een paar dagen niet en dat is het spannende van de vogeltrek. Ook de trek van grauwe klauwieren en kleine klapeksters kan zeer spectaculair zijn, dan lijkt het wel of er in elke struik een paar zitten. Vele andere trekvogels kunnen zich laten zien op Lesbos, zoals de nachtegaal en roodkeelpieper, met zijn prachtige steenrode borst.

3. Vogels in het najaar: Eleonora’s valk

Een bijzonderheid qua vogels op Lesbos is de Eleonora’s valk. Deze roofvogel broedt uitsluitend op rotskusten in het Middellandse zeegebied en in het najaar. De hoogste dichtheden vindt men op de Griekse eilanden. Wanneer de massale trek van zangvogels op zijn hoogtepunt is liggen de jonge valkjes in het nest en worden gevoerd met zangvogels.
Hoewel je deze bijzondere soort ook in het voorjaar ziet is het najaar natuurlijk de beste tijd. 

Roofvogels Lesbos
Deel op Pinterest

4. Vogels bij de kust en andere wetlands

Een eiland heeft uit de aard der zaak veel kust en die is altijd dichtbij, ook op Lesbos. Op de rotsen en uitkijkend over zee maak je goede kans groepen Yelkouan pijlstormvogels te zien die vliegend over het water foerageren. Ook zijn hier de kuifaalscholvers. Lesbos heeft een baai die het land ingaat dat daar in een hoefijzervorm omheen ligt. Er liggen kwelders, ondiepe wetlands en zoutpannen. Talloze steltlopers komen hier pleisteren en foerageren. Bosruiters, oeverlopers, kemphanen en Temminck’s en kleine strandlopers, poelruiter en vele andere soorten.

Steltkluten zijn hier altijd, net als kleine zilverreigers. In de zoutpannen van Lesbos vind je flamingo’s, op de dijkjes kun je grielen zien en waar het water niet te zout is kun je visdiefjes, dwergstern, witvleugel- en witwangsterns zien. In de kweldervegetaties vind je groepen doortrekkende Balkankwikstaarten, zwarte kop en felgeel, een beeld dat je niet meer vergeet.

Her en der zijn plassen en riviertjes met rietkragen. Vogels kijken op Lesbos is hier erg de moeite met kans op purperreiger, ralreiger, woudaapje, cetti’s zanger en klein en kleinst waterhoen. In wilgen bouwen buidelmezen hun nesten. Ondertussen hoor je de nachtegaal zingen, roept de wielewaal en is het geluid van de bijeters nooit ver weg.

Beste reistijd vogelreis Lesbos: april en mei (afhankelijk van weer).

Afbeelding van Kees van Berkel
Geschreven door
Kees van Berkel
Onontdekte plekjes en leuke aanbiedingen voor overnachtingen en vakanties in de natuur!